VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 15:00
LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN
Share on Facebook

Loại văn bản

Số hiệu

Nội dung

Hiệu lực

Luật

67/2006/QH11

Luật Công nghệ thông tin

Còn hiệu lực

Nghị định

71/2007/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật CNTT về Công nghiệp Công nghệ thông tin

Hết hiệu lực chương III

(Sửa đổi bởi NĐ 154/2013)

154/2013/NĐ-CP

Nghị đinh quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Còn hiệu lực

174/2013/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Còn hiệu lực