• 1-bat buoc chuyen giao.jpg
  • 2-technology transfer.jpg
  • 3-tpqt.jpg
  • 4-huong dan mon tpqt.jpg
  • 5-nhap mon tdst.jpg
  • 6-giai thich phap luat.jpg
  • 7-giao trinh shtt.jpg
  • 8-giao trinh tpqt-1.jpg
  • giao trinh 9-tpqt2.jpg

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 15:07
Share on Facebook

 

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

Còn hiệu lực (sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/ QH12)

Nghị định 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Bị sửa đổi bởi NĐ122/2010

Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP

Còn hiệu lực

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Bị sửa đổi bởi TT 13/2010; TT 05/2013

Thông tư 13/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Bị sửa đổi bởi TT 05/2013

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Bị sửa đổi bởi TT 04/2012, TT 18/2011, TT 04/2009

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN

Còn hiệu lực

Thông tư 18/2011/BKHCN-SHTT của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN

Bị sửa đổi bởi TT 04/2012

Thông tư 04/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2008/TT-BKHCN

Còn hiệu lực

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Còn hiệu lực

Nghị định 99/2013/NĐ-CP Xử lý vi phạm hành chính trong Sở hữu công nghiệp

Còn hiệu lực

(Thay thế Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010)

Thông tư 37/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Còn hiệu lực

Nghị định 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Bị sửa đổi bởi NĐ 85/2011, NĐ 01/2012

Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP

Còn hiệu lực

Nghị định 01/2012/NĐ-CP bỏ một số thủ tục của Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch

Còn hiệu lực

Nghị định 131/2013/NĐ-CP Xử lý vi phạm hành chính trong Quyền tác giả

Còn hiệu lực

Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Còn hiệu lực

Nghị định 88/2010/NĐ-CP Hướng dẫn về Giống cây trồng

Bị sửa đổi bởi NĐ 98/2011

Nghị định 98/2011/NĐ-CP Sửa đổi NĐ 88/2010

Còn hiệu lực

Nghị định 114/2013/NĐ-CP Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giống cây trồng

Còn hiệu lực

Thông tư 41/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

Còn hiệu lực

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Còn hiệu lực

Nghị định 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Bị sửa đổi bởi NĐ 119/2010

Nghị định 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

Còn hiệu lực

Thông tư 44/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

Còn hiệu lực

Nghị định 20/2013/NĐ-CP Quy định nhiệm vụ, cơ cấu Bộ Khoa học và Công nghệ

Còn hiệu lực

Nghị định 158/2013/NĐ-CP Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo, thể thao, du lịch

Còn hiệu lực

Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành các Mẫu tờ khai, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Còn hiệu lực

Nghị định 159/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Còn hiệu lực

Nghị định 185/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Còn hiệu lực

Nghị định 89/2006/NĐ-CP Quy định về nhãn hàng hoá

Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an Về phối hợp phòng, chống in lậu

Còn hiệu lực

Thoongtw liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP Truy cứu Trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ

Còn hiệu lực

Thông tư 09/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Còn hiệu lực

Nghị định 72/2000/NĐ-CP Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Còn hiệu lực

Thông tư Liên tịch 01/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Còn hiệu lực

  Doanh nghiệp liên kết
 
Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo A.G.L
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Hotline: 0988890358
              0938877897
   TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 
    Hot line: 093.8877.897
 
Số lượng truy cập
2681301
TodayToday95
YesterdayYesterday282
This WeekThis Week1931
This MonthThis Month7198
All DaysAll Days2681301
Highest 01-12-2015 : 9844