Sở hữu trí tuệ

Thứ bảy, 26 Tháng 4 2014 14:59
Tư vấn về photocopy
Share on Facebook

Câu hỏi

Thưa cô, Sinh viên photo sách, giáo trình không xin phép tác giả có phải vi phạm pháp luật không? Nếu có thì hình thức xử phạt theo luật là gì?

(Nguyên. JLIB_HTML_CLOAKING )

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Sao chép tác phẩm là một trong những quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả, được pháp luật bảo vệ. Bất cứ hành vi sao chép nào, bao gồm hành vi photo sách mà không được sự cho phép của tác giả (trừ trường hợp được quy định tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam) đều là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Do đó, việc sinh viên photo sách, giáo trình không xin phép tác giả/ chủ sở hữu quyền tác giả là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ mà hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị xử lý hành chính hoặc biện pháp dân sự hay hình sự.

Về vấn đề này, em có thể đọc thêm bài viết “Về Quyền photocopy trong môi trường giáo dục” tại: http://www.giangle.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=205:quyen-photocopy-tac-pham-trong-giao-duc&catid=54&Itemid=179