TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 02:04
THÔNG BÁO VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DO HIDA HỖ TRỢ KINH PHÍ
Share on Facebook

Tổ chức HIDA hỗ trợ 70% chi phí các khóa đào tạo tại Nhật Bản và các khóa đào tạo tại Việt Nam do giảng viên Nhật Bản phụ trách.

Đào tạo tại Nhật Bản:

- Khóa “The Executive Program on Corporate Management” (EPCM) từ ngày 07-18/7/2014 tại TKC -Tokyo. Hoàn tất hồ sơ tham dự trước ngày 28/4/2014.

- Khóa “Solving Human and Organizational Prolems” (SHOP) từ ngày 18-29/8/2014 tại KKC - Osaka. Hoàn tất hồ sơ tham dự trước ngày 11/6/2014.

- Khóa “The Quality Control Training Course” (QCTC) từ ngày 28/8 – 12/9/2014, Tại KKC – Osaka. Hoàn tất hồ sơ tham dự trước ngày 13/6/2014.

Đào tạo tại Việt Nam với giảng viên Nhật Bản:

- Cải tiến hiện trường sản xuất bằng kỹ thuật phân tích hệ thống (Kaizen)

Ngày 20-22/5/2014.  Đăng ký tham dự trước ngày 16/5/2014.

- Cải tiến liên tục bằng công cụ 5S (5S)

Ngày 03/6/2014. Đăng ký tham dự trước ngày 30/5/2014.

- Quản lý dòng chảy nguyên vật liệu (MFCA)

Ngày 04-05/6/2014. Đăng ký tham dự trước ngày 30/5/2014.

Để biết thêm chi tiết của các khóa đào tạo cũng như các thông tin liên quan, vui lòng liên hệ Viện IMT qua e-mail hoặc điện thoại để được hỗ trợ và hướng dẫn đăng ký sớm.

_____________________________________________________

Institute of Management and Technology Promotion – IMT
Address: 404 Huynh Van Banh St., Phu Nhuan Dist, HCMC, Vietnam
Tel: +84 (8) 5449 5969
Fax: +84 (8) 5449 5968
Email:
JLIB_HTML_CLOAKING
Website: http://www.imt.vn/">http://www.imt.vn
_____________________________________________________